pożyczki hipoteczne

o całkowitego kosztu pożyczki doliczyć należy również inne opłaty związane z pobieraną prowizją oraz naliczaną marżą, dlatego też ten czynnik jest istotny w podjęciu decyzji. Może się okazać tak, że oprocentowanie będzie wyglądało na korzystne, jednak bank narzuci sobie większą marżę, co i tak da mu większy zysk.

Oprócz rodzajów oprocentowania wyróżnić również należy rodzaje rat. Są to raty stałe, czyli jak sama nazwa mówi przez cały okres kredytowy wysokość rat jest jednakowa oraz malejące, gdzie najwyższe raty płacone są na początku okresu kredytowego, a później systematycznie maleją.

W zależności od możliwości finansowych pożyczkobiorcy znaczenie ma również okres kredytowy. Dzieje się tak, bowiem w przypadku dłuższego okresu raty mogą być niższe, co nie będzie naruszało, aż nadto budżetu domowego klienta. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami dodatkowymi, gdyż większa ilość rat wiąże się z dłuższym czasem płacenia bankowi odsetek. Jednak zawsze jest coś kosztem czegoś.

Porównana powinna być także waluta udzielanej pomocy finansowej. Pamiętać należy, że w przypadku zaciągnięcia kredytu w zagranicznej walucie, bez znaczenia czy będzie to euro, frank szwajcarski czy dolar amerykański wiązać się może z ryzykiem walutowym, a dokładnie chodzi tu o wzrost wartości waluty. W przypadku polskiej waluty to ryzyko nie istnieje, jednak zobowiązanie w złotówkach wiąże się z wyższym oprocentowaniem.

Często banki udzielające zobowiązań proponują dodatkowe pakiety. Wydawać się może każdemu, że jest to zwykłe naciąganie klienta, byle tylko bank miał z tego pieniądze. Owszem pakiety te wiążą się z dodatkowymi kosztami, jednak warto z nich korzystać, bowiem dzięki nim bank może znacznie obniżyć narzuconą marżę. Dobrym rozwiązaniem może okazać się także prowadzenie rachunku osobistego w danym banku i zapewnienie regularnych wpływów określonych w umowie.

Jednym z aspektów jest także wysokość wkładu własnego, która oscyluje pomiędzy 10, a 20% wartości kupowanej nieruchomości.

Korzyści pożyczek hipotecznych

Najważniejszą zaletą jest brak konieczności przedstawiania celu, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane środki.

Możliwość skorzystania z pomocy finansowej w obcej walucie.

Dość długi okres kredytowy.

Wady

Oprócz zalet zawsze znajdą się jakieś wady. Wśród nich wyróżnić należy:

wyższe oprocentowanie, aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych;

niższe kwoty przyznawanej pomocy finansowej.